Giới thiệuThông điệp từ Hiệu Trưởng

Thông điệp từ Hiệu Trưởng

Đăng ngày 12/05/2017 16:51:32

CAM KẾT CỦA NHÀ TRƯỜNG
• Nhanh chóng giúp học sinh thông thạo tiếng Anh.
• Học sinh nắm bắt đầy đủ kiến thức của các môn học theo chương trình.
• Đưa học sinh tiếp cận được môi trường sống quanh các em và xa hơn là thế giới rộng lớn.
• Giúp học sinh rèn luyện nhân cách và những phẩm chất cao quý của con người hiện đại.
• Giúp cho mỗi học sinh hiểu rõ về văn hóa, ngôn ngữ Việt Nam và giúp các em nâng cao sự hiểu biết và đất nước và con người, lịch sử và địa lý của Việt Nam cũng như của các nước khác trên thế giới.
• Giúp các em hiểu biết đa dạng về thế giới.
• Giúp các em có những kiến thức về xã hội, mối quan hệ đối xử văn minh.
• Giúp cho các em có điều kiện để mở rộng kiến thức đa dạng về văn học, nghệ thuật, lịch sử, địa lý, sinh vật, các nền học thuật trên thế giới.
• Rèn luyện thể lực cũng sẽ là một mục tiêu hàng đầu của chúng tôi dành cho các học sinh của mình. Các chương trình thể thao và rèn luyện thể lực sẽ được xúc tiến hàng ngày theo một kế hoạch khoa học phù hợp với lứa tuổi.
• Các em sẽ không tách rời khỏi môi trường xã hội xuang quanh, trái lại các em phải là một thành viên tích cực truyền bá một cách gương mẫu những giá trị cao cả của con người và dân tộc Việt Nam.

Tin liên quan