Giới thiệuĐội ngũ giáo viên

Nhân viên trong trường

 Notice: Undefined variable: offset in /var/www/html/anhvietmy/modules/svmng/staffs/getstaffdetail.php on line 68
Đặng Thị Thanh Huyền
Đặng Thị Thanh Huyền
(Hiệu trưởng)

Nhấn vào để xem chi tiết

Nguyễn Lan Phương
Nguyễn Lan Phương
(Phó hiệu trưởng)

Nhấn vào để xem chi tiết

Nguyễn Thị Thu Lan
Nguyễn Thị Thu Lan
(Phó hiệu trưởng)

Nhấn vào để xem chi tiết

Bành Tú Phụng
Bành Tú Phụng
(Tổ trưởng tiếng Anh)

Nhấn vào để xem chi tiết

Nguyễn Đức Thành
Nguyễn Đức Thành
(Tổ trưởng tiếng Việt)

Nhấn vào để xem chi tiết

Tống Thị Thanh Thư
Tống Thị Thanh Thư
(Giáo viên tiếng Anh)

Văn Thị Cẩm Tiên
Văn Thị Cẩm Tiên
(Giáo viên tiếng Anh)

Lê Thị Kim Phượng
Lê Thị Kim Phượng
(Giáo viên tiếng Anh)

Phạm Nguyễn Trung Hậu
Phạm Nguyễn Trung Hậu
(Giáo viên tiếng Anh)

Trần Văn Tiến
Trần Văn Tiến
(Giáo viên tiếng Anh)

Nguyễn Thị Thu Tuyết
Nguyễn Thị Thu Tuyết
(Giáo viên tiếng Anh)

Nhấn vào để xem chi tiết

Phạm Mai Công Tánh
Phạm Mai Công Tánh
(Giáo viên tiếng Anh)

Nguyễn Đỗ Quỳnh Như
Nguyễn Đỗ Quỳnh Như
(Giáo viên tiếng Anh)

Lê Thị Ánh Mai
Lê Thị Ánh Mai
(Giáo viên tiếng Việt)

Nhấn vào để xem chi tiết

Bùi Thị Cẩm Trúc
Bùi Thị Cẩm Trúc
(Giáo viên tiếng Việt)

Đặng Thị Ngọc Huỳnh
Đặng Thị Ngọc Huỳnh
(Giáo viên tiếng Việt)

Đoàn Nhất Chánh
Đoàn Nhất Chánh
(Giáo viên tiếng Việt)

Nhấn vào để xem chi tiết

Trần Thị Loan
Trần Thị Loan
(Giáo viên tiếng Việt)

Hồng Thanh Huy
Hồng Thanh Huy
(Giáo viên tiếng Việt)

Vũ Thị Ngọc
Vũ Thị Ngọc
(Giáo viên Mầm non)

Bùi Thị Hồng Nhung
Bùi Thị Hồng Nhung
(Tư vấn viên)

Đặng Thị Quang
Đặng Thị Quang
(Tư vấn viên)