Giới thiệuĐội ngũ giáo viên

Nhân viên trong trường


Đặng Thị Thanh Huyền
Đặng Thị Thanh Huyền
(Hiệu trưởng)

Nhấn vào để xem chi tiết

Nguyễn Thị Thu Lan
Nguyễn Thị Thu Lan
(Phó hiệu trưởng)

Nhấn vào để xem chi tiết

Nguyễn Đức Thành
Nguyễn Đức Thành
(Tổ trưởng tiếng Việt)

Nhấn vào để xem chi tiết

Nguyễn Đỗ Quỳnh Như
Nguyễn Đỗ Quỳnh Như
(Giáo viên tiếng Anh)

Nguyễn Hửu Hiền
Nguyễn Hửu Hiền
(Giáo viên tiếng Anh)

Văn Thị Cẩm Tiên
Văn Thị Cẩm Tiên
(Giáo viên tiếng Anh)

Mai Huỳnh Cẩm Thúy
Mai Huỳnh Cẩm Thúy
(Giáo viên tiếng Anh)

Nguyễn Thị Lệ Huyền
Nguyễn Thị Lệ Huyền
(Giáo viên tiếng Anh)

Nhấn vào để xem chi tiết

Lê Thị Kim Phượng
Lê Thị Kim Phượng
(Giáo viên tiếng Anh)

Bành Tú Phụng
Bành Tú Phụng
(Giáo viên tiếng Anh)

Phạm Mai Công Tánh
Phạm Mai Công Tánh
(Giáo viên tiếng Anh)

Lê Thị Ánh Mai
Lê Thị Ánh Mai
(Giáo viên tiếng Việt)

Nhấn vào để xem chi tiết

Phạm Thị Thúy Cẩm
Phạm Thị Thúy Cẩm
(Giáo viên tiếng Việt)

Huỳnh Lê Hải Yến
Huỳnh Lê Hải Yến
(Giáo viên tiếng Việt)

Đoàn Nhất Chánh
Đoàn Nhất Chánh
(Giáo viên tiếng Việt)

Nhấn vào để xem chi tiết

Nguyễn Thị Thu Tuyết
Nguyễn Thị Thu Tuyết
(Giáo viên tiếng Việt)

Nhấn vào để xem chi tiết

Nguyễn Thị Loan
Nguyễn Thị Loan
(Giáo viên Mầm non)

Vũ Thị Ngọc
Vũ Thị Ngọc
(Giáo viên Mầm non)

Nguyễn Kim Yến
Nguyễn Kim Yến
(Giáo viên Mầm non)

Đồng Thị Thao
Đồng Thị Thao
(Giáo viên Mầm non)

Nguyễn Thị Thu Thủy
Nguyễn Thị Thu Thủy
(Giáo viên Mầm non)

Nguyễn Thị Bích Hà
Nguyễn Thị Bích Hà
(Giáo viên Mầm non)

Lê Thị Kim Thu
Lê Thị Kim Thu
(Giáo viên Mầm non)

Bùi Thị Hồng Nhung
Bùi Thị Hồng Nhung
(Tư vấn viên)

Đặng Thị Quang
Đặng Thị Quang
(Tư vấn viên)